Skip links

Về Royal

Royal được thành lập từ 2003, và khi khởi nghiệp chỉ tại một căn phòng nhỏ tại một căn nhà trong hẻm sâu tại Tp. HCM với 2 thành viên sáng lập ban đầu.

Đến hiện nay, Royal là một công ty có văn phòng tại trung tâm TPHCM, Hà Nội và văn phòng hợp tác tại Singapore, với đội ngũ nhân sự hơn 50 người, gồm Kiểm toán Viên Việt Nam, Kiểm toán Viên Úc, Kế toán viên, chuyên viên tư vấn thuế, tư vấn pháp lý giàu kinh nghiệm.

Trong hơn 16 năm phát triển, Royal đã đồng hành, hỗ trợ phát triển cùng các công ty, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu tuân thủ luật định và cung cấp các giải pháp kiểm toán, thuế, tư vấn, kế toán, tư vấn kinh doanh và dịch vụ tiền lương cho các doanh nghiệp.

Nhiệm vụ cung cấp giá trị gia tăng chuyên nghiệp và trở thành một đối tác tiết kiệm chi phí, thời gian cho khách là trọng tâm của chúng tôi. Royal cung cấp giải pháp một cửa cho bạn về tất cả các vấn đề về Thuế, Kế toán, Tài chính, Thủ tục pháp lý doanh nghiệp và dịch vụ cá nhân hóa. Chúng tôi cam kết với khách hàng bằng chính sự thành công của cả đôi bên.

Thiết kế Website và xây dựng bởi Mắt Biển